Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2013-03

Table of contents

 

 • MUL1 Bi-Parametric Acceleration Monitoring Unit

 • Projekt ADATO - vývoj registračního akcelerometru MUL1
  Bělohradský Tomáš / EVEKTOR s.r.o., Kunovice
 • Low cycle fatigue analysis of turbine disc
 • Analýza nízkocyklové únavy disku turbinového kola
  Jiří Had / VZLU, Prague
 • Experimental verification of numerical simulation of fuel tank strike on strong wall
 • Experiment ověření reálnostinumerické simulace nárazu palivové nadrže na pevnou stěnu
  Václav Horák / VZLU, Prague
 • Risk assessment using Fuzzy FMECA
 • Hodnocení rizika pomocí Fuzzy FMEA
  Jozef Zakucia / VZLU, Prague
 • Economical service life extension of small transport aircraft - Project ADATO
 • Projekt ADATO na ekonomické prodloužení životnosti malého dopravního letounu
  Karel Minařík / Aircraft Industries, a.s., Prague
 • Numerical modelling of fatigue properties of glass fiber composite materials on the base of experiments
 • Numerické modelování únavových vlastností skelných kompozitů založené na experimentálním měření
  Majtěj Hraška, Michal Král / VZLU, Prague, Stanislav Holý / CTU, Prague 
 • On the eve of new European research programmes for aeronautice
 • Vyhodnocení účasti Evropského výzkumu pro letectví
  Karel Paiger / Branch contact organization for aerospace research, Prague 

 

Other releases