Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2005-02

Table of contents

 • Simulation and Quasi-static Test of the Sailplane Cockpit
  Simulace a kvazistatický test kabiny kluzáku
  Michal Mališ, Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology
 • Effect of Longitudinal Surface Curvature on Skin Friction in Laminar Boundary Layer
  Vliv podélné křivosti povrchu na povrchové tření v laminární mezní vrstvě
  Petr Berák, VZLÚ, Plc., Prague
 • Wind-Tunnel Testing of MS (1) - 0313 Airfoil with Slot in Leading Edge
  Tunelové zkoušky profilu MS (1) - 0313 se slotem v náběžné hraně
  Zdeněk Pátek, Marian Zabloudil, VZLÚ, Plc. Prague
 • Aeronautical Research Strategy in future Europe up to 2020
  Strategie evropského leteckého výzkumu v příštím období do roku 2020
  Bedřich Štekner, VZLÚ, Plc., Prague
 • Dynamic Stability of Airship Flight
  Dynamická stabilita letu vzducholodě
  Jozef Poláček, Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology
 • Fatigue Characteristics of Wing and Fuselage Cup Models Including Connection
  Únavové charakteristiky modelu pásnice křídla a trupu včetně spoje
  Zdeněk Maléř, Head of the structure analyses department, retired, Moravan, Inc. Otrokovice
 • Stress-strain Analysis of Blind Rivet Assembling Process with Consequent Shear
  Strength Testing Modelled in FEA
  Napěťově-deformační analýza procesu nýtování trnového nýtu s následným smykovým
  zatížením a jeho modelování v MKP
  Petr Adamík, Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology
 • EU Aerospace Industry in 2003
  Letecký a kosmický průmysl v EU v roce 2003
  Vlastimil Havelka, Association of Aircraft Manufacturers of the Czech Republic
 • 25th Congress of International Council of the Aeronautical Science (ICAS), Hamburg, 3 — 6 September 2006
  25. kongres Mezinárodného výboru leteckých věd, ICAS 2006, Hamburg, 3. — 6. září
  2006
  Antonín Píštěk, Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology
Other releases