Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2012-02

Table of contents

 • Monitoring of RTM production process
 • Monitorování výrobního procesu RTM
  Jan Cagáň, František Martaus/VZLU
 • The possible solution of the flow field around the
  wing with a focus on the induced effects
 • Řešení proudového pole křídla se zaměřením na indukované jevy
  Štěpán Zdobinský, Luboš Janko/CTU
 • Computation of static deformations of elastic wing
 • Výpočet zatížení netuhého křídla
  Martin Lahuta, Zdeněk Pátek/VZLU
 • Tests LCF of the M601 engine radial compressor case
  at the elevated temperature
 • Zkoušky NCU skříně radiálního kompresoru motoru M601 při zvýšené teplotě
  Jiří Nejedlo, Bronislav Mezihorák, Nikita Žižkovkský/VZLU
 • Validation of Vortex Generator Models in Edge
 • Ověřování Vortex Generátových modelů
  William Tougeron/VZLU
 • Estimation of fundamental performance parameters
  of physical model of electromagnetic induction-type
  micro accelerometer
 • Stanovení základních technických parametrů fyzického modelu elektromagnetického mikroakcelerometru indukčního typu
  Vojtěch Zadražil, Jiří Kraus/VZLU
 • Effect of strain rate on the final microstructure of
  Ti-6Al-4V alloy at higher temperatures
 • Vliv rychlosti deformace na konečnou strukturu slitiny Ti-6Al-4V za zvýšených teplot
  Nováková L., Homola P., Hron R., Kafka V./VZLU
Other releases