Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2009-01

Table of contents

 • A Few Necessary Considerations for the Use of Finite Element Method by Non-specialists
  Několik nezbytných úvah pro použití metody konečných prvků nespecialisty
  Doc. Ing. Miroslav Vondrák / VZLÚ, Plc., Prague
 • Application of Cost Effective Advanced Static Strength Certification Method of Thin-Walled Aircraft Structure
  Aplikace moderní úsporné metody statické pevnostní certifikace tenkostěnné letecké konstrukce
  Ing. Václav Horák, / VZLÚ, Plc., Prague
 • Utilization of Air Gun and Methods of Structural Test by Flying Object Strike for Test Method Simulation Development
  Využití kanonu a metodik zkoušek konstrukcí nárazem letícího předmětu pro rozvoj metod simulace zkoušek
  Ing. Václav Strnad, Ing. Radek Doubrava / VZLÚ, Plc., Prague
 • Acoustic Emission Monitoring of Fatigue Crack Growth under Constant Load Amplitude
  Monitorování akustické emise při růstu únavové trhliny během cyklického zatěžování konstantní amplitudou
  Jiří Běhal / VZLÚ, Plc., Prague
 • Optimization of Exciter Locations for Modal Testing of Aircraft Structures
  Optimalizace umístění vibrátorů při modálních zkouškách letadlových konstrukcí
  Ing. Otakar Černý, Ing. Václav Hlavatý, VZLÚ, Plc., Prague
 • Movement Correction and Data Import into ARAMIS HS Software
  Korekce pohybu a import dat v software systému ARAMIS HS
  Václav Kafka, Marie Boháčová / VZLÚ, Plc., Prague
 • The Fatigue Test Effectiveness Improvement using NDT Methods Combination
  Zvýšení efektivity únavových zkoušek použitím kombinace NDT metod
  Ing. Valerij Makarov, Ing. Jiří Skala, Ing. Václav Horák / VZLÚ, Plc., Prague
 • Evaluation of Shearography and Ultrasonic NDI Results Measured during Long Term Composite Part Fatigue Test with Environmental Simulation
  Výsledky dlouhodobého sledování stavu konstrukce vybranými nedestruktivními metodami
  Roman Růžek, VZLÚ, Plc., Prague
 • Electric Conductive Interconnection of Conductive Layer of Composite Part Formation and Adjacent Metal Structure
  Elektricky vodivé propojení vodivé vrstvy skladby kompositového dílu a okolní kovové konstrukce Ing. Miloš Trnobranský / Aero Vodochody, Ltd., Odolena Voda
 • Acoustic Emission Monitoring of Crack Initiation and Propagation in Steering Actuator Bracket
  Monitorování iniciace a šíření trhliny v konzole příďového podvozku metodou akustické emise
  Martin Dráb / FNSPE CTU Prague; Václav Koula, DAKEL, ZD Rpety; Jiří Vrhel / VZLÚ, Plc., Prague
 • Low-cost Sensors for Aerodynamic Values Identification
  Levné senzory pro identifikaci aerodynamických veličin
  Ing. Pavel Hospodář / VZLÚ, Plc. & Department of Control Engineering, Faculty of Electrical Engineering, CTU in Prague; Ing. Martin Prokš, Ing. Miroslav Golda / VZLÚ, Plc., Prague
Other releases