Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2006-03

Table of contents

 • Aerospace Research Centre — Opening Speech at the 2006 ARC Workshop
  Úvodní přednáška na Semináři CLKV 2006
  Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
 • CFD Simulation of Quality of Environment in Small Transport Airplane Cabins
  CFD simulace kvality mikroklimatu v kabinách malých dopravních letounů
  Ing. Jan Fišer, Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
 • Measurement of Aerobatic Flight Characteristics
  Měření letových veličin v akrobatických manévrech
  Doc. Ing. V. Daněk, CSc., Ing. M. Kouřil, PhD., Ing. R. Šošovička, PhD.
 • Advanced Detection, Isolation and Accomodation of Sensor Failures by Means of
  Artificial Neural Network
  Pokročilá detekce, izolace a přizpůsobení chybných údajů od senzorů pomocí umělé neuronové sítě
  Ing. Jaromír Lamka, CSc.
 • Experimental Test System for Fibrous Thermosetting Composites Breakdown
  Experimentální zkušební systém pro pyrolýzní rozklad vláknových termosetických kompozitních materiálů
  Miroslav Valeš, Ing. Bedřich Štekner
 • Program SPAD and its Use in Noise Abatement of Propeller Driven Airplanes
  Program SPAD (ver. 0.6) a jeho užití při snižování hluku turbovrtulových letadel.
  Ing. Tomáš Salava, Dr.Sc.
 • Composite Airplane Control Rod with Metal End Joint
  Zkoušky kompositního táhla řízení letounu s kovovou koncovkou
  Ing. Tomáš Marczi, Ing. Jiří Stehlík, Ing. Karel Blahouš
 • The Aerodynamic Design of a Cold Jet
  Návrh aerodynamického řešení proudové cesty studeného propulsoru
  Ing. Erik Ritschl, Ing. Robin Poul
 • Preliminary Tests of Friction Stir Welding
  Úvodní zkoušky frikčního svařování
  Ing. Petr Bělský
 • Evaluation Methodology of Research and Development Projects
  Hodnoticí metodika projektů výzkumu a vývoje
  Ing. Klára Grammetbauerová
 • Fatigue Testing and Analysis of VUT 100 Aircraft Landing Gear
  Únavové zkoušky a výpočty životnosti podvozku letounu VUT 100
  Ing. Petr Augustin, Ph.D., Ing. Martin Plhal, Ph.D., Ing. Jan Šplíchal
 • FMECA of MAC-03 Electronic Equipment
  FMECA elektronického vybavení MAC-03
  Ing. Milan Merkl, CSc
 • Optimization Methods for 2D Flow Passage Design of Axial Compressor
  Optimalizační metody pro 2D proudění axiálním kompresorem
  Ing. Jan Tůma
 • Composite Propeller Spinner Nose Cone Made by LF-Technology
  Výroba kompositového krytu vrtulové hlavy technologií LF
  Ing. L. Křípal
 • Optimalization of Stiffened Panel with the Help of Mathematical Programming
  Optimalizace vyztuženého potahu pomocí matematického programování
  Ing. Miroslav Pešák, Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
 • Verification Ground Frequency Tests on HPH G-304 CZ Sailplane
  Ověřovací frekvenční zkoušky na kluzáku G-304 CZ
  Ing. Karel Weigel
Other releases