Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2010-03

Table of contents

 • Probability of Detection and Prediction of Fatigue Crack Growth in Aircraft Structures
  Pravděpodobnost zjištění a predikce šíření únavových trhlin leteckých konstrukcí Ing. Marie Boháčová, Ing. Jakub Šedek, Ing. Jiří Pavlas / VZLÚ, Plc., Prague
 • Electromagnetic Threats of Flight Safety and Their Evaluations Using CEM
  Ohrožení letu elektromagnetickým prostředím a jeho vyhodnocení s pomocí CEM
  Pavel Tobola, Lubomír Martinák, Zdeněk Řezníček / Evektor, spol. s r. o., Uherské Hradiště - Kunovice
 • CFD Calculation of the Wing with High-lift Devices
  CFD výpočet křídla se vztlakovou mechanizací
  Ing. Armand Drábek, Ing. Petr Vrchota / VZLÚ, Plc., Prague
 • Modern Design of Avionic Equipment for the L159 Aircraft
  Moderní konstrukce leteckých palubních přístrojů pro letoun L159
  doc. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. / Department of Aerospace Electrical Systems, Defence University, Brno
 • Hardware in the Loop Simulation of FBW Components
  HIL simulátor FBW komponent
  Zdeněk Hanzálek, Pavel Hospodář, Martin Hromčík and Libor Waszniowski / Department of Control Engineering, Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
  Jiří Doubrava / AERO Vodochody, Ltd.
 • Fatigue Prediction Based on Finite Element Analysis of Riveted Joints
  Únavová predikce na základě MKP analýzy nýtovaného spoje
  Ing. Jan Papuga, Ph.D. / Evektor, spol. s r. o., Uherské Hradiště - Kunovice
 • Static Strength Verification Procedure of the Real Composite Structures
  Metodika ověření statické pevnosti reálných kompozitových konstrukcí
  Ing. Vladimír Snop / VZLÚ, Plc., Prague
 • Composite Material Machining and Manufacturing of Molds Using the CNC Machine Tool Unit
  Obrábění kompozitů a výroba forem na CNC obráběcím centru
  Ing. Radek Mazal / HPH s.r.o., Kutná Hora
 • Aerodynamic Optimization Procedure of Flapped Sailplane Airfoil
  Postup aerodynamické optimalizace profilu větroně s klapkou
  RNDr. Jaroslav Hájek, PhD., Doc. Ing. Zdeněk Pátek, CSc., M.S., Mgr. András Szöllös, Ing. Marian Zabloudil / VZLÚ, Plc., Prague
Other releases