Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2007-01

Table of contents

 • L-159B Advanced Jet Training System
  Pokročilý výcvikový systém L-159B
  Ing. Martin Mamula / Aero Vodochody, Ltd.
 • Comparative Study of Conventional and Tandem - Wing Aircraft Configuration
  Srovnávací studie konvenčního a tandemového uspořádání nosných ploch letounu
  Zdeněk Pátek, Jan Červinka / VZLÚ, Plc., Prague
 • Calculations of Wing Loading Distribution Using the Matrix Formulation
  Výpočet zatížení křídla užitím maticového počtu
  Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc / Institute of Aerospace Engineering, Brno University of
  Technology, Brno
 • Environmental Control Systems of Airplanes and Helicopters
  Klimatizační systémy letounů a vrtulníků
  Ing. Petr Lindovský / PBS Ltd., Velká Bíteš
 • Material Sciences in Microgravity: TITUS MPP Facility — Tool for the Crystal Growth
  and Solidification on Board the International Space Station (ISS)
  Experimentální výzkum růstu krystalů v podmínkách mikrogravitace na palubě mezinárodní
  kosmické stanice ISS
  Dipl. Ing. Čestmír Barta Jr., PhD, Dipl. Ing. Čestmír Barta, PhD, Dipl. Ing. Martin
  Bernas, PhD / BBT-Materials Processing, Crystal Science & Technology Institute,
  Prague; Dr. Reinhard Roestel / http://www.temperaturmessung.biz ; Dr. Frank Winkler /
  Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Informatik
 • Aeroelastic Analysis and Experiment of an Airliner Half-Wing Model
  Aeroelastická analýza a experiment modelu izolovaného polokřídla velkého dopravního
  letounu
  Ing Jiří Čečrdle, Ph.D., Ing. Jiří Maleček, CSc / VZLÚ, Plc., Prague
 • PVD Coatings as a Cadmium Replacement — Part I
  Náhrada kadmia PVD povlaky — Část I
  Ing. Martina Pazderová / VZLÚ, Plc., Prague; J. Macák, E. Machníková / Institute of
  Chemical Technology Prague, Department of Power Engineering
 • Harmful Gas Dispersion Around the Train Station
  Disperze škodlivých plynů kolem nádraží
  Mgr. Radek Ulman, RNDr. Jiří Drbohlav, D. Zachoval, VZLÚ, Plc., Prague; Z. Jaňour,
  Institute of Thermomechanics, Czech Academy of Sciences, Prague
Other releases