Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2009-03

Table of contents

 • CESAR — A Challenge for General Aviation in Europe
  International Research Project of 6th Framework Programme of EU
  Ing. Karel Paiger / VZLÚ, Plc., Prague, Czech Republic
 • A Practical Approach for Coordination of Multi-partner Engineering Jobs in the Design of Small Aircraft
  Týmová spolupráce při koordinaci návrhu malého letadla
  Dr. Erik H. Baalbergen, Dr.ir. W. Jos Vankan, Dipl.-Ing. Toni Kanakis / National Aerospace Laboratory NLR, Amsterdam, The Netherlands
 • Wing Optimization Constrained by Boundary Layer Separation Using Nonlinear Lifting Line Method
  Optimalizace křídla s omezením odtržení mezní vrstvy použitím nelineární metody vztlakové čáry
  Jaroslav Hájek, Marian Zabloudil / VZLÚ, Plc., Prague, Czech Republic
 • Influence of Ice Accretions on Aerodynamic Performance of Airfoil
  Vliv námrazy na aerodynamické vlastnosti profilu
  Zdeněk Pátek, Marian Zabloudil / VZLÚ, Plc., Prague, Czech Republic
 • Nonlinearities in Flutter Evaluation
  Nelinearity při výzkumu flutteru
  Marika Belardo, Modesto Pecora / CIRA Italian Aerospace Research Centre, Capua, Italy
 • Optimization Solution for Determination of Whirl Flutter Stability Boundaries
  Optimalizační řešení pro stanovení hranic stability z hlediska vířivého flatru
  Ing. Jiří Čečrdle, Ph.D. / VZLÚ, Plc., Prague, Czech Republic
 • Structural Damage Identification by Vibration Parametres and Fibre Optic Sensors
  Identifikace poškození konstrukce snímači s vláknovou optikou
  Ing. Ignazio Dimino, Ing. Antonio M. Calabro / VIAC Vibroacoustics and Flight Technologies, CIRA Italian Aerospace Research Centre, Capua, Italy
 • A Fracture Mechanics Based Energy Approach for the Determination of the Damage Tolerance of a Composite Wing Box: Sensitivity Analysis to the Delamination Dimension and Position
  Určení přípustného poškození kompozitové skříně křídla metodou lomové mechaniky — analýza
  velikosti a polohy delaminace
  Elisa Pietropaoli1, Aniello Riccio1, Gennaro Mozzillo2 / 1 CIRA Italian Aerospace Research Center, Capua; 2 The Second University of Naples, Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale é Meccanica, Aversa, Italy
 • Analysis of the Effectiveness of Different Finite Element Modelization for the Simulation of Composite Plates Behaviour in Presence of Delaminations: An Essential Step Towards a Fully Damage Tolerant Design Approach
  Analýza účinnosti modelování delaminace kompozitů metodou konečných prvků
  Elisa Pietropaoli1, Aniello Riccio1, Antonio Raimondo2 / 1 CIRA Italian Aerospace Research Center, Capua; 2 The Second University of Naples, Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale é Meccanica, Aversa, Italy
 • The Idea of Continuous Loads and Fatigue Estimation of Aircraft Structures - Autonomous Loads and Fatigue Recorder
  Spojité zatížení a odhad únavy letadlových konstrukcí - Autonomní zatížení a snímač únavových spekter
  Marek Dębski1, Jan Kazmierski1, Daniel Dębski2 / 1 Institute of Aviation, Warsaw, Poland; 2 Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
 • Fatigue Tool Evaluation of Small Airframe Structures
  Únava draku malých letadel
  Yasser Elsaeid Essa, Federico Martin de la Escalera / Aernnova Engineering Solutions Ibérica, Madrid, Spain
 • Development of Complex Electronic Control Systems Using New Design Approaches Based on Integrated Simulation Tools
  Vývoj komplexních elektronických řídicích systémů pomocí nástrojů integrované simulace
  V. Hubík, M. Švéda, V. Oplustil / UNIS, Ltd., Mechatronic System, Brno, Czech Republic
 • Measurement of High Speed Gearbox Dynamic Properties
  Měření dynamických vlastností vysokorychlostních reduktorů
  Tomáš Hubáček / První brněnská strojírna Velká Bíteš, Ltd., Velká Bíteš, Czech Republic
 • Solutions to Hydraulic Circuit Diagnostics
  Řešení diagnostiky okruhů hydrauliky
  Jan Kraus / Jihlavan, Ltd., Jihlava, Czech Republic
Other releases