Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2010-02

Table of contents

 • VUT 001 Marabu Fuselage Design Methodology
  Metodologie návrhu trupu letounu VUT 100 Marabu
  Ing. Michal Mališ, PhD, Ing. Tomáš Urík, Ing. Petr Doupník, Ing. Jiří Záblatzký / Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology
 • Axis-Symmetrical 3D Viscous Turbulent Flow with (k , ω) Standard Turbulent Model Written to the Cylindrical System
  Formulace (k , ω) standard turbulentního modelu pro 3D osově symetrické vazké turbulentní proudění v cylindrickém systému
  RNDr. Jaroslav Pelant, CSc., RNDr. Martin Kyncl / VZLÚ, Plc., Prague
 • FE-Modelling Methodology of Riveted Joints
  Metodika tvorby MKP modelu nýtového spoje
  Ing. Jaromír Fárek, Evektor, spol. s r.o., Kunovice
 • NTA/G-update: An Integrated Approach for the Analysis of Complete Hybrid Metal-composite Wing Structures
  Pevnostní analýza křídla z hybridního materiálu kov-kompozit
  Emanuela Pietropaoli / The Second University of Naples, Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Meccanica, Aversa, Italy
 • Incremental ”STAIRCASE“ Test Method
  Stupňovitá metoda zkoušení
  Ing. Tomáš Blažina / VZLÚ, Plc., Prague
 • Wind Tunnel Tests of Ice Accretion
  Zkoušky tvorby námrazy v aerodynamickém tunelu
  Ing. Nikita Žižkovský / VZLÚ, Plc., Prague
 • Development and Improvement of Calibration Methods of Force and Displacement Transducers
  Vývoj a zdokonalování metod kalibrace snímačů síly a snímačů deformací
  Ing. Jan Heřman / VZLÚ, Plc., Prague
 • Measurement of Buffet Condition on 2D Profile Within AVERT Project at VZLU
  Měření podmínek buffetu na 2D profilu ve VZLU v rámci projektu AVERT
  Ing. Tomáš Jelínek, Ing. Martin Němec / VZLÚ, Plc., Prague
 • Modal Parameters Identification of a Structure Under Operational Conditions
  Identifikace modálních parametrů konstrukce v provozních podmínkách
  Ing. Petr Malínek / VZLÚ, Plc., Prague
 • Grid Generation in ICEM CFD Software for CFD Calculation of Wing with High Lift Devices
  Tvorba sítě pro výpočty křídla dopravního letounu s vysokovztlakovou mechanizací
  Ing. Armand Drábek, Ing. Petr Vrchota / VZLÚ, Plc., Prague
Other releases