Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2007-03

Table of contents

 • Aerodynamic Design of V48 Model Propellers
  Aerodynamický návrh modelových vrtulí V48
  Ing. Jan Dostál, Ing. Pavel Klínek
 • Measurement of Tension and Torque Moment of Propeller
  Měření tahu a krouticího momentu vrtule
  Ing. Ivo Jebáček
 • Application of Artificial Neural Networks for Searching of Faulty Components
  of Turbine Engine
  Použití neuronových sítí k nalezení poškozené části turbinového motoru
  Ing. Jaromír Lamka, CSc.
 • Evaluation Methodology of RTD projects— chapter Verification of Evaluation
  Methodology at Specific Projects

  Hodnoticí metodika projektů výzkumu a vývoje — kapitola Verifikace modelů na konkrétních projektech
  Ing. Klára Grammetbauerová, Ph.D.
 • Analysis of Fatigue Crack Growth under the Spectrum Loading
  Výpočet šíření trhliny při zatěžování spektrem
  Ing. Petr Augustin, Ph.D.
 • Measurement and Evaluation of the Interior Noise in Aircraft
  Měření a hodnocení vnitřního hluku v letadlech
  Ing. Tomáš Salava, Dr.Sc., Ing. Marcela Šloufová
 • Composite Recycling — Technology, Recycles, Their Parameters and Possible Applications
  Recyklace kompozitů — technologie, recykláty, jejich parametry a možné aplikace
  Ing. Miroslav Valeš, Ing. Bedřich Štekner, Karel Cihelník, Ing. Jan Grégr, Ing. Vladimír Kovačič
 • New FSW Equipment at VZLÚ, Plc.
  Nové vybavení pro třecí svařování ve VZLÚ
  Ing. Petr Bělský
 • Buckling of Shells
  Stabilitní úlohy skořepin
  Ing. Karel Patočka, Ing. Tomáš Jamróz, Jiří Had
 • 38 Numerical Study of Steady and Unsteady Flow in a Centrifugal Compressor
  Porovnání stacionárního a nestacionárního řešení odstředivého kompresoru
  Ing. Jan Tůma
 • 40 Industrial Measurements of Frequency Characteristics of Small Sport Aircraft
  Průmyslová měření frekvenčních charakteristik malých sportovních letounů
  Ing. Karel Weigel, Ing. Tomáš Kostroun, Doc. Ing Svatomír Slavík, CSc
 • Optimalization of Stiffened Panel — Design of Testing Equipment
  Optimalizace vyztuženého potahu — návrh zkušebního zařízení
  Ing. Miroslav Pešák, Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
 • Design and Manufacture of Aircraft Parts by LF Technology
  Konstrukce a výroba součástí letadel technologií LF
  Ing. (Chem. E.) Lukáš Křípal
 • Ducted Fan Power Unit Demonstrator for Ultra Light Airplanes
  Demonstrátor ventilátorového pohonu pro ultralehká letadla
  Ing. Pavel Růžička
 • The Methodology of Winglet Aerodynamic Design for UL and VLA Aircraft
  Metodika aerodynamického návrhu wingletu pro UL a VLA letoun
  Ing. Robert Popela Ph.D, Ing. Pavel Zikmund, Ing. František Vaněk Ph.D, Ing. Martin Kouřil Ph.D
 • Exchanger Integral Property Computation and CFD Simulation of an Unconventional
  Cooling System
  Výpočet integrálních charakteristik nekonvenčního chladicího systému
  Ing. Erik Ritschl, Jian Chen, M.Sc.
 • Shear Buckling Analysis of Composite Sandwich Panels
  Ztráta stability kompozitových sendvičových panelů při smykovém namáhání
  Ing. Martin Baumruk, Ing. Ivan Jeřábek, Ing. Karel Barák
 • Modelling of the Microaccelerometer MAC Translation Control - Measurement Channel
  Modelování translačního kanálu řízení (měření) mikroakcelerometru MAC
  Ing. Viktor Fedosov
 • Impact Analysis of the Rigid Body on the Thin-walled Aluminum Structure with
  Considering of the Stochastic Material Properties
  Simulace nárazu tuhé trubky na tenkostěnnou duralovou konstrukci s experimentem
  Michal Mališ
Other releases