Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2013-02

Table of contents

 

 • NOISE-SUPPRESSING DESIGN IMPROVEMENTS OF A DUCTED FAN AIRCRAFT PROPULSION UNIT

 • Konstrukční opatření ke snížení hlučnosti ventilátorové pohonné jednotky
  David Hlaváček, Luboš Janko / CTU in Prague
 • WIND TUNNEL STUDY OF WING AIRFOIL SECTION EQUIPPED WITH AIRBRAKES ON UPPER AND LOWER SURFACES
 • Řízení letounu pomocí exaktní linearizme a prediktivního řízení
  Pavel Hospodář / VZLU, Sergej Čelikovský / Faculty of Electrical Engineering
 • BEHAVIOUR OF NANOCOMPOSITE PAINTING SYSTEM CONTAINING CARBON NANOTUBES
 • Chování nanokompozitního systému obsahující uhlíkové nanotrubice
  Alena Koukalová, Martina Pazderová, Vít Jeníček, Linda Diblíková, Miroslav Valeš , / VZLU
  Jan Kudláček - Czech Technical University in Prague
  František Herrmann - SYNPO, a.s. Prague
 • WAKE VORTEX GLIDING AS A NEW PROPULSION CONCEPT FOR UAVs
 • Plachtění v koncovém víru jako nový koncept pohonu bezpilotních prostředků
  Pavel Zikmund, Robert Popela / IAE, Brno University of Technology
 • APPLICATION OF X-FEM TECHNIQUES FOR FATIGUE CRACK GROWTH PREDICTION IN 3D PART OF AIRCRAFT STRUCTURE
 • Metoda aplikace X-FEM pro predikci únavové růstu trhliny ve 3D části konstrukce letadla
  Doubrava Radek / VZLU
 • A NEW APPRECIATION OF THE PRESCRIBED WAKE MODEL FOR THE HELICOPTER ROTOR
 • Nové hodnocení předepsaného modelu úplavu rotoru vrtulníku
  Yoh MURAKAMI / Institute of Industrial Science, the University of Tokyo 

 

Other releases