Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2013-01

Table of contents

 

 • THE EFFECT OF CYCLIC LOADING ON THE DEGRADATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF WOVEN GFRP LAMINATE

 • vliv cyklického zatěžování na mechanické vlastnosti skelného laminátu vyztuženého tkaninou s ortogonální vazbou vlákna
  Michal Král, Matěj Hraška, Jan Cagáň / VZLU
 • WIND TUNNEL STUDY OF WING AIRFOIL SECTION EQUIPPED WITH AIRBRAKES ON UPPER AND LOWER SURFACES
 • studie sekce profilu křídla vybavené vzduchovou mezerou na horní a spodní ploše v aerodynamickém tunelu
  Zdeněk Pátek, Jan Červinka, Petr Adámek / VZLU
 • MODELLING OF REAL AIRCRAFT STRUCTURE CORROSION UNDER THIN ELECTROLYTE FILM
 • modelování koroze reálného detailu letadla v tenké vrstvě elektrolytu
  Linda Diblíková, Vít Jeníček, Martina Pazderová / VZLU
 • PROPERTIES OF PROTECTIVE EPOXY COATINGS MODIFIED BY MICRO- AND NANOPARTICLE ADDITIVES
 • vlastnosti epoxidových ochranných povlaků modifikovány příměsemi mikro a nano částicí
  Jakub Podzimek, Zdeněk Mašek / VZLU
 • HYBRID OPTIMIZATION OF A MULTI-ELEMENT HIGH-LIFT AIRFOIL
 • hybridní optimalizace vztlakové mechanizace v přistávací konfiguraci
  Hospodář Pavel, Szöllös András, Vrchota Petr / VZLU
 • LINEAR DYNAMICAL SYSTEM PARAMETERS ESTIMATION BY AUTOREGRESSIVE MODELING
 • odhad parametrů lineárních dynamických systémů s využitím autoregresního modelování
  Jozef Zakucia / VZLU 
Other releases