Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2012-01

Table of contents

 • Modernisation of ejection seat vs2
 • Modernizace vystřelovacího sedadla VS2
  Karel Endres, Leoš Čermák, Jiří Myslivec / VZLU
 • Noise of propeller aircraft - measuring and Evaluation
 • Hluk vrtulových letadel - měření a hodnocen
  Tomas Salava, Vladimir Andrysek/VZLU
 • Damage detection by laser shearography in carbon/epoxy structures: a business jet fuselage and a wing box
 • Detekce poškození metodou laserové shearografie v uhlík/epoxidových konstrukcích: kořenová část křídla a trup manažerského proudového letounu
  Martin Kadlec, Roman Růžek/VZLU
 • Wind tunnel study of an airfoil section with airbrake
 • Studie profilu s aerodynamickou brzdou v aerodynamickém tunelu
  Zdeněk Pátek/VZLU
 • Corrosion software - the tool necessary to predict the corrosion
 • Korozní software - potřebný nástroj k predikci koroze
  Martina Pazderová, Linda Diblíková, Vít Jeníček /VZLU
 • Test and numerical simulation of artificial bird
 • Zkušební a numerická simulace nárazu letícího předmětu - umělé náhrady ptáka
  Doubrava Radek, Strnad Václav/VZLU
 • Simulation of composite materials with orthogonal weave of reinforcement
 • Simulace kompozitních materiálů s ortogonální vazbou výztuže
  Matěj Hraška/VZLU
 • Estimation of aerodynamic characteristic using output error method
 • Odhad aerodynamických charakteristik pomocí metody výstupní chyby
  Pavel Hospodář/VZLU

 

Other releases