Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2009-02

Table of contents

 • Calculation of Temperature Fields of Vibrating Composite Parts
  Výpočet teplotních polí kmitajícího kompozitního dílu
  Ing. Vilém Pompe, Ph.D. / VZLÚ, Plc., Prague
 • NASPRO 3.0 — Software Tool for Transformation and Vizualization of Aircraft Structure Modal
  Analysis Results

  NASPRO 3.0 — programový prostředek pro transformaci a vizualizaci výsledků modální analýzy
  leteckých konstrukcí
  Ing. David Gallovič, Ing. Jiří Čečrdle, Ph.D. / VZLÚ, Plc., Prague
 • Sensor Analysis for TEASER Project
  Analýza senzoru pro projekt TEASER
  Viktor Fedosov / VZLÚ, Plc., Prague
 • Propeller Control Loop Model Development and Simulation of Transient Behavior
  Vývoj modelu regulační smyčky vrtule a simulace přechodových stavů
  Ing. Jaroslav Braťka / VZLÚ, Plc., Prague
 • Unmanned Aircraft Structural Model and its FEM Analysis for Strength Evaluation
  Strukturální model bezpilotního letounu a jeho MKP pevnostní analýza
  Aleksander Olejnik, Stanisław Kachel, Robert Rogólski, Piotr Leszczyński, Military University of Technology, Faculty of Mechanics, Warsaw, Poland
 • Simulation of Rigid Projectile Impact on the Real Aircraft Structure
  Simulace nárazu tuhého projektilu na reálnou leteckou konstrukci
  Ing. Radek Doubrava, Ph.D. / VZLÚ, Plc., Prague
 • Wind Tunnel Research of Wingtip Devices
  Výzkum konců křídla v aerodynamickém tunelu
  Jan Červinka, Zdeněk Pátek / VZLÚ, Plc., Prague
 • Cooling of Electronics Installed in Passenger Seats of Civil Aeroplanes and its Testing
  Chlazení elektroniky instalované v sedadlech cestujících v dopravních letounech
  Jiří Myslivec, VZLÚ, Plc., Prague
 • The Fast Transient Processes Simulation by Using IST Electro Hydraulic Test Control System
  Simulace rychlých přechodových dějů elektrohydraulickým zkušebním systémem IST
  Martin Oberthor, Jiří Nejedlo / VZLÚ, Plc., Prague
 • Influence of Silumine Castings Microstructure on Component Failure Resistance
  Vliv mikrostruktury odlitků vyrobených ze siluminu na odolnost součásti proti mechanickému porušení
  Miroslava Machková, Roman Růžek / VZLÚ, Plc., Prague; Drahomíra Janová / Institute of Material Science and Engineering, Brno University of Technology, Brno
 • Preliminary Sizing of Large Propeller Driven Aeroplanes
  Předběžný výpočet rozměrů velkého vrtulového letounu
  Prof. Dieter Scholz, Mihaela Niţă / Hamburg University of Applied Sciences, Hamburg, Germany
Other releases