Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2009-02

Table of contents

  • Calculation of Temperature Fields of Vibrating Composite Parts
    Výpočet teplotních polí kmitajícího kompozitního dílu
    Ing. Vilém Pompe, Ph.D. / VZLÚ, Plc., Prague
  • NASPRO 3.0 — Software Tool for Transformation and Vizualization of Aircraft Structure Modal
    Analysis Results

    NASPRO 3.0 — programový prostředek pro transformaci a vizualizaci výsledků modální analýzy
    leteckých konstrukcí
    Ing. David Gallovič, Ing. Jiří Čečrdle, Ph.D. / VZLÚ, Plc., Prague
  • Sensor Analysis for TEASER Project
    Analýza senzoru pro projekt TEASER
    Viktor Fedosov / VZLÚ, Plc., Prague
  • Propeller Control Loop Model Development and Simulation of Transient Behavior
    Vývoj modelu regulační smyčky vrtule a simulace přechodových stavů
    Ing. Jaroslav Braťka / VZLÚ, Plc., Prague
  • Unmanned Aircraft Structural Model and its FEM Analysis for Strength Evaluation
    Strukturální model bezpilotního letounu a jeho MKP pevnostní analýza
    Aleksander Olejnik, Stanisław Kachel, Robert Rogólski, Piotr Leszczyński, Military University of Technology, Faculty of Mechanics, Warsaw, Poland
  • Simulation of Rigid Projectile Impact on the Real Aircraft Structure
    Simulace nárazu tuhého projektilu na reálnou leteckou konstrukci
    Ing. Radek Doubrava, Ph.D. / VZLÚ, Plc., Prague
  • Wind Tunnel Research of Wingtip Devices
    Výzkum konců křídla v aerodynamickém tunelu
    Jan Červinka, Zdeněk Pátek / VZLÚ, Plc., Prague
  • Cooling of Electronics Installed in Passenger Seats of Civil Aeroplanes and its Testing
    Chlazení elektroniky instalované v sedadlech cestujících v dopravních letounech
    Jiří Myslivec, VZLÚ, Plc., Prague
  • The Fast Transient Processes Simulation by Using IST Electro Hydraulic Test Control System
    Simulace rychlých přechodových dějů elektrohydraulickým zkušebním systémem IST
    Martin Oberthor, Jiří Nejedlo / VZLÚ, Plc., Prague
  • Influence of Silumine Castings Microstructure on Component Failure Resistance
    Vliv mikrostruktury odlitků vyrobených ze siluminu na odolnost součásti proti mechanickému porušení
    Miroslava Machková, Roman Růžek / VZLÚ, Plc., Prague; Drahomíra Janová / Institute of Material Science and Engineering, Brno University of Technology, Brno
  • Preliminary Sizing of Large Propeller Driven Aeroplanes
    Předběžný výpočet rozměrů velkého vrtulového letounu
    Prof. Dieter Scholz, Mihaela Niţă / Hamburg University of Applied Sciences, Hamburg, Germany
Other releases