Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2012-03

Table of contents

 

 • Landing shock aeroelastic response analysis of ev 55m utility aircraft

 • Analýza aeroelastické odezvy při přistávacím nárazu letounu ev-55m
  Jiří Čečrdle / VZLU
 • The effect of buckling on load carrying capacity of thin walled composite structures
 • Vliv ztráty stability potahů na únosnost tenkostěnných kompozitních konstrukcí
  Matěj Hraška / VZLU
 • Rotor-stator interaction using the edge solver
 • Interakce Rotor-Stator za použití výpočetního zařízení EDGE
  Aleš Prachař / VZLU
 • Tests LCF of the M601 engine radial compressor case
  at the elevated temperature
 • Zkoušky NCU skříně radiálního kompresoru motoru M601 při zvýšené teplotě
  Jiří Nejedlo, Bronislav Mezihorák, Nikita Žižkovkský/VZLU
 • Modelling of influence of secondary flow on integral parameters of straight blade cascade
 • Modelování vlivu sekundárního toku na integrálních parametrech přímé lopatkové mříže
  Petr Straka / VZLU
 • Functional drop tests of l-410 uvp-e20 and l-410 ng
  (mosta) landing gears on platform and rotating drum
 • Funkční pádové zkoušky podvozků L-410 UVP-E20 a L-410 NG (MOSTA) na plošinu a roztočený setrvačník
  Václav Horák / VZLU
 • Fast transient process simulation
 • Simulace rychlých přechodových dějů v praktických aplikacích
  David Novotný / VZLU
 • Czech organizations in eu research programmes for aeronautics
 • České organizace v Evropských výzkumných programech pro letectví
  Karel Paiger / VZLU

 

Other releases