Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2005-03

Table of contents

 • Aerospace Research Centre — Introductory Lecture at the 2005 ARC Workshop
  Úvodní přednáška na Semináři CLKV 2005
  Prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
 • Application of Nelder-Mead Algorithm in Aerodynamic Optimization
  Použití metody Nelder-Meada při aerodynamické optimalizaci
  Ing. Zbyněk Hrnčíř, Ing. Daniel Langr, Ing. Robert Popela, PhD
 • FEM Based Fatigue Life Analysis of Landing Gear
  Analýza životnosti podvozku na základě výpočtů MKP
  Ing. Petr Augustin, Ph.D., Ing. Martin Plhal, Ph.D., Ing. Jan Šplíchal
 • Computer Simulation of Cabin Environment in the Evektor EV-55 Aircraft
  Počítačové modelování mikroklimatu v kabině dopravního letadla Evektor EV-55
  Ing. Jan Fišer
 • Composites — A New Trend in the Airplane Control System
  Kompositní materiály — Nový trend v konstrukci řízení letounů
  Ing. Tomáš Marczi, MSc, PhD, Ing. Miroslav Kábrt
 • Compression Tests to Generate Materials Property Data for Modelling FSW
  Tlakové zkoušky pro stanovení materiálových charakteristik použitých v numerickém modelu FSW
  Ing. Petr Bělský
 • Tandem Blade Centrifugal Compressor Impeller Design
  Návrh oběžného kola odstředivého kompresoru s tandémovým uspořádáním lopatek
  Ing. Daniel Hanus, CSc, Ing. Tomáš Čenský, Ing. Ivan Jeřábek
 • Spectral Decomposition Use in Noise Abatement of Propeller Driven Airplanes
  Užití spektrální dekompozice při snižování hluku vrtulových letadel
  Ing. Tomáš Salava, DrSc, Ing. Marcela Šloufová
 • Introduction to Problems of Thermosetic Composite Materials Recycling
  Úvod do problematiky recyklace termosetických kompozitních materiálů
  Mroslav Valeš, Ing. Petr Kachlík
 • Innovation of MAC Microaccelerometer
  Inovace mikroakcelerometru MAC
  Ing. Milan Chvojka, Ing. Josef Fabián
 • Safety Analyses of Aircraft Avionic Systems
  Rozbor bezpečnosti avionických systémů letadla
  Ing. Jiří Hlinka, PhD
 • Aerodynamic Design of V44 Model Propeller and Aeroacoustic Characteristics Calculation
  Aerodynamický návrh modelové vrtule V44. Výpočet aeroakustických charakteristik
  Ing. Jan Dostál, Ing. Pavel Klínek
 • Load of Horizontal Tail by Manoeuvre
  Zatížení vodorovných ocasních ploch při manévru
  Ing. Ivo Jebáček
 • Application of Artificial Neural Networks for Gas Path Analysis of a Turbine Engine
  Použití neuronových sítí při analýze plynové cesty turbinového motoru
  Ing. Jaromír Lamka
 • Airfoil Pressure Distribution Measurement on Ground Mobile Laboratory
  Měření distribuce tlaku profilu na pozemní pojízdné laboratoři
  Ing. Jan Friedl, Ing. Martin Kouřil, Ph.D., Ing. Róbert Šošovička, Ph.D.
 • Analytical Methods for the Calculation of Buckling in Composite Sandwich Panels
  Výpočet vzpěrné pevnosti kompozitových sendvičových desek
  Ing. Martin Baumruk
 • Complex Equipment Certification from the Reliability and Safety Assurance Points of View
  Certifikace složitého vybavení z pohledu zajištění spolehlivosti a bezpečnosti
  Ing. Milan Merkl, CSc; Miroslava Nová
Other releases