Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2008-03

Table of contents

 • Propeller Aerodynamic Analyses by Vortex-Lattice Method, Part 1: Basic Theory
  Metoda aerodynamického výpočtu vrtule pomocí vírové mříže, část 1: Základní teorie
  Ing. Jan Dostál, Ing. Pavel Klínek / VZLÚ, Plc., Prague
 • Ducted Fan Power Unit Demonstrator for Ultralight Airplanes — Part Three
  Demonstrátor ventilátorového pohonu pro ultralehká letadla - díl 3.
  Ing. Karel Barák, Ing. Tomáš Malásek, Ing. Jiří Brabec / Department of Aerospace Engineering, CTU in Prague, Faculty of Mechanical Engineering
 • Application of Fuzzy Logic for Fault Isolation of Turbine Engine Modules
  Aplikace fuzzy-logiky při diagnostice poruch modulů turbinového motoru
  Ing. Jaromír Lamka / VZLÚ, Plc., Prague
 • Ground Effect Acting on Flying Wing
  Působení efektu vlivu země na samokřídlo
  Ing. Armand Drábek / VZLÚ, Plc., Prague
 • The Use of CFD Software for the Prediction of Aerodynamic Characteristics of Propellers
  Využití CFD pro predikci aerodynamických charakteristik vrtulí
  Ing. Pavel Klínek, VZLÚ, Plc., Prague
 • Evaluation Methodology of RTD Projects - Chapter: Contribution Survey Methodology
  at R&D Projects
  Hodnotící metodika projektů výzkumu a vývoje - kapitola Metodika odhadu přínosu
  výzkumných projektů
  Ing. Milada Kocourková / VZLÚ, Plc., Prague
 • System Risk Solution and Particular DFT/ DET Methods
  Řešení nebezpečí pro systém a speciální metodiky DFT/DET
  Milan Merkl / VZLÚ, Plc., Prague
 • Lightweight Inertial Transducers for Active Noise Control in Aircraft
  Lehké inerciální měniče pro aktivní snižování hluku v letadlech
  Ing. Tomáš Salava, DrSc, VZLÚ, Plc., Prague
 • A Numerical Study of the L-turn Bend for Multistage Centrifugal Compressor
  Numerická studie proudění ve vratném kanálu vícestupňového kompresoru
  Jan Tůma / VZLÚ, Plc., Prague
 • Composite Rod Optimization Calculation
  Optimalizační výpočet kompozitního táhla
  Ivan Jeřábek / FME CTU in Prague, Department of Aerospace Engineering, Prague
 • Noise from Operations of Small Airplanes and Airports
  Hluk z provozu malých letadel a letišť
  Ing. Marcela Šloufová / VZLÚ, Plc., Prague
 • Determination of Structure Generalized Masses Based on Frequency Tests with Added Masses
  Stanovení zobecněných hmot konstrukce na základě frekvenčních zkoušek s přídavnými hmotami
  Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. / FME CTU in Prague, Department of Aerospace Engineering; Ing. Karel Weigel / Aerospace Research Centre, FME CTU in Prague
 • Development of Formulas in Application of the Ritz Method to Composite Plate Buckling
  Odvození vztahů pro ztrátu stability kompozitových desek za použití Ritzovy methody
  Karel Patočka, Tomáš Jamróz / VZLÚ, Plc., Prague
Other releases