Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2011-01

Table of contents

 • Feasibility tests of friction welding of high melting temperature materials in VZLU
  Zkoušky proveditelnosti třecího svařování materiálů s vysokou teplotou tání realizované ve VZLU
  Ing. Petr Bělský / VZLU
 • Experimental modal and FEM analysis of space instrument DUMMY
  Experimentální modální a MKP analýza kosmického přístroje DUMMY
  Ing. Vladimír Dániel, Ph.D., Ing. Tomáš Jamróz, Ing. Jiří Had /VZLU
 • Simulation of level of quasistatic microaccelerations on-board of a spacecraft
  Modelování úrovně mikrozrychlení na palubě kosmického prostředku
  Ing Viktor Fedosov Ph.D. /VZLU
 • The influence of structural damping on flutter characteristics of a small sport aircraft
  Vliv strukturálního tlumení na flutterové charakteristiky malého sportovního letounu
  Ing. Martin Zejda / Aerospace Research Centre, FME CTU in Prague; Ing. Aleš Kratochvíl / Aerospace Research Centre, FME CTU in Prague; Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. / Czech Technical University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Aerospace Engineering
 • Small aircraft ECS optimization using 1D tool
  Optimalizace ECS malých dopravních letadel pomocí 1D simulačního nástroje
  Ing. Jiří Hejčík, Ph.D. / Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology
  Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. / Department of Thermodynamics and Environmental Engineering, Brno University of Technology
 • Development of series production technology for stator and rotor blades
  Vývoj technologie výroby statoru a rotoru pro opakovanou výrobu.
  Ing. Karel Barák; Ing. Michal Řehák/ Department of Aerospace Engineering
 • Microaccelerometer Error Analysis
  Rozbor chyb mikroakcelerometru
  Ing. Milan Chvojka
 • Analysis of dynamic characteristics of gas turbine
  Analýza dynamických vlastností spalovací turbíny
  Tomáš Jamróz, Jiří Had, Vladimír Dániel / VZLU
 • Kinetic analysis of oxidizing decomposition of carbon fiber reinforced epoxy composite
  Kinetická analýza oxidačního rozkladu uhlíkového epoxidového kompozitu
  Ing. Zdeněk Mašek
 • Analysis of options for calibration of micro accelerometer MAC
  Analýza možností kalibrace mikroakcelerometru MAC
  RNDr. Vojtěch Zadražil / VZLU
 • Worst Case Analysis Methods Implementation in an Accelerometer Measuring Loop Analysis
  Aplikace postupů Analýzy nejhoršího případu (WCA) při analýze měřicí smyčky akcelerometru
  Jozef Zakucia, Milan Merkl / VZLU
 • Experimental Assessment of the Fragments Effect to the Fuselage of the Aircraft
  Experimentální určení účinku střepin na drak letounu
  Ing. Miroslav Lošťák, Doc. Ing. Miloslav Petrásek CSc. VUT Brno
Other releases