Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2008-01

Table of contents

 • Applications of the Navier-Stokes Equations for Viscous Turbulent Flow on Steady
  or Moving Grids with the (k,ω) Turbulent Model
  Aplikace Navier-Stokesových rovnic pro vazké turbulentní proudění na pevných a pohyblivých sítích s (k,ω) modelem turbulence
  RNDr. Jaroslav Pelant, CSc., RNDr. Martin Kyncl / VZLÚ, Plc., Prague
 • Fatigue Life Evaluation of Composite Structures
  Hodnocení životnosti kompozitních konstrukcí
  Ing. Dušan Mihalides, Ing. Tomáš Urík / Institute of Aerospace Engineering, Brno
  University of Technology, Brno
 • Aeroelastic Test of the Three Surface Demonstrator Front Fuselage and Foreplane
  Component Model
  Aeroelastický experiment modelu přední části trupu s kachní plochou tříplochého aeroelastického demonstrátoru
  Ing. Jiří Čečrdle, PhD, Ing. Jaromír Maleček, CSc / VZLÚ, Plc., Prague
  Prof. Sergio Ricci, Ph.D., M.Eng., Ing. Alessandro Scotti, M.Eng. / Politecnico di Milano
 • Reliability Centered Maintenance (RCM) Applied to Maintenance of Small Aircraft
  Systems and Powerplants
  Metodika optimální údržby (RCM) malých letadel a motorů
  Ing. Jindřich Finda / Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology, Brno
 • Aircraft Flare Control System
  Systém řízení podrovnání
  Ing. Pavel Hospodář / VZLÚ, Plc., Prague; Department of Control Engineering, Faculty
  of Electrical Engineering, CTU in Prague
 • Concepts of Nonlinear Aeroelastic Solutions
  Výpočtové studie aeroelastických nelineárních úloh
  Václav Losík / VZLÚ, Plc., Prague
 • Fifty Years of Flight Test Division, Aeronautical Research and Test Institute, Plc.
  Padesát let letové zkušebny VZLÚ
  Ing. Jožka Špelina / Prague
Other releases