Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2010-01

Table of contents

 • Preliminary Tests of Friction Spot Welding at VZLÚ, Plc.
  Úvodní zkoušky třecího bodového svařování ve VZLÚ
  Ing. Petr Bělský / VZLÚ, Plc., Prague
 • Propeller Aerodynamic Analyses by Vortex-Lattice Method, Part 2: Aerodynamic Parameters, Application
  Metoda aerodynamického výpočtu vrtule pomocí vírové mříže, část 2: Aerodynamické charakteristiky, aplikace
  Ing. Jan Dostál / VZLÚ, Plc., Prague
 • Stability Loss Analysis of Composite Sandwich Panels During Compression Load
  Analýza ztráty stability sendvičových kompozitních panelů při zatížení tlakem
  Ing. Jaromír Kučera, Ing. Ivan Jeřábek Ph.D., Department of Aerospace Engineering, CTU in Prague
 • Response Surface Method Application to Transonic Business-jet Wing Optimization
  Aerodynamická optimalizace křídla malého dopravního letounu pomocí metody plochy odezvy
  Robert Popela, Ph.D., Petr Doupník / Insti tute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology
 • Spectral Decomposition and Spectral Analysis in Noise Control of Propeller Airplanes
  Spektrální dekompozice a spektrální analýza při sni žování hluku vrtulových letadel
  Ing. Tomáš Salava, Dr.Sc. / VZLÚ, Plc., Prague
 • Equipment Life Cycle Considerations with Respect to the Needs of Aircraft Certified to CS-23
  Úvahy o životním cyklu vybavení s přihlédnutím k potřebám letadel certif ikovaných dle specifikace CS-23
  Milan Merkl / VZLÚ, Plc., Prague, Czech Republic
 • Investigation into a Possible Cause of the UFM-13 Lambada Aircraft Aftbody Damage due to Flutter
  Zkoumání možné příčiny poruchy zadní části letounu UFM-13 Lambada flutterem
  Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc., Ing. Karel Weigel, PhD., Ing. Michael Konvalinka / Faculty of Mechanical Engineering, Department of Aerospace Engineering, CTU in Prague
 • CFD Prediction of Performance Degradation for Ice Accretion Contaminated Airfoil
  Predikce degradace aerodynamických charakteristik námrazou kontaminovaného profilu pomocí CFD prostředků
  Ondřej Lajza / Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology
 • Wind Tunnel Test of Unconventional Flying Wing Model
  Experimentální ověření modelu nekonvenčního letounu typu samokřídlo
  Ing. Vítězslav Hanzal / VZLÚ, Plc., Prague
 • Trends in the Area of Recycling Aeronautical Polymer Composite Materials
  Trendy v oblasti recyklace leteckých polymerních kompozitních materiálů
  Ing. Zdeněk Mašek, Ing. Karel Cihelník, Ing. Bedřich Štekner / VZLÚ, Plc., Prague
 • Aerodynamic Forces Acting on the Ducted Fan Aircraft Fuselage
  Aerodynamické síly působící na trup letounu s pohonem studen ým propulsorem
  Ing. Erik Ritschl / Department of Aerospace Engineering, CTU in Prague
 • Simplified CFD model of Synthetic Jet Actuator (SJA)
  Zjednodušený CFD model generátoru syntetizovaného proudu
  Ing. Jiří Hradil, Ing. Robert Popela, Ph.D. / Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology
 • Predicting of the Aerodynamic Characteristics of the V48model Propeller
  Predikce aerodynamických charakteristik vrtule V48model
  Ing. Pavel Klínek / VZLÚ, Plc., Prague
 • Applicaton of Artificial Neural Network to Turbine Engine Gas Path Sensors Data Validation
  Aplikace umělé neuronové sítě při validaci údajů senzorů plynové turbiny
  Ing. Jaromír Lamka, CSc. / VZLÚ, Plc., Prague
 • Damage Tolerance Behaviour of Fibre Metal Laminate CARE
  Vlastnosti damage tolerance vlákno-kovového laminátu CARE
  Doc. Ing. Josef Klement, CSc., Ing. PetrA ugustin, Ph.D., Ing. Tomáš Urík / Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology
 • Verification of Aerodynamic Characteristics by In-flight Measurements
  Ověření aerodynamických charakteristik zkouškami za letu
  Ivo Jebáček / Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology
 • Static Loading Tests of the Transmission Shafts for Ultra light aircraft
  Statické zkoušky transmisních hřídelů pohonu pro ultralehká letadla
  Ing. Pavel Růžička / Department of Aerospace Engineering, CTU in Prague
Other releases