Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2007-02

Table of contents

 • Comparative Study of Stall Speed of Conventional and Tandem - Wing Aircraft
  Configurations with Contaminated Surfaces
  Porovnávací studie pádové rychlosti letounů s konvenční a s tandemovou konfigurací
  kŕídla
  Zdeněk Pátek, Jan Červinka / VZLÚ, Plc., Prague
 • Prediction of Crack Growth in Integrally Stiffened Panels
  Predikce šíření trhliny v integrálních vyztužených panelech
  Ing. Petr Augustin, Ph.D. / Institute of Aerospace Engineering, Brno University of
  Technology, Brno
 • Aerodynamic Analysis of Pitched Plate/ Jet - Interactions with Hypersonic Flow
  Analýza interakce při obtékání šikmé desky v hypersonickém proudění
  Salimuddin Zahir, PhD Candidate Aerospace Engineering, and Zhengyin Ye, School of
  Aeronautics, Northwestern Polytechnical University, Xi'an, People’s Republic of China
 • Evaluation of Small Civil Aircraft Operational Dependability and Software Support
  Hodnocení provozní technologičnosti malého dopravního letadla a softwarová podpora
  Michal Havel / VZLÚ, Plc., Prague
 • PVD Coatings as a Cadmium Replacement — Part 2
  Náhrada kadmia PVD povlaky — Část 2
  Ing. Martina Pazderová / VZLÚ, Plc., Prague; J. Macák, T. Černoušek / Institute of
  Chemical Technology Prague, Department of Power Engineering
 • Study of an Advanced Combustion Chamber Concept with Premixing
  (Prevaporising) Delivery Tubes
  Studie nového uspořádání spalovací komory s předsměšovacími podávacími trubicemi
  Radek Hýbl / VZLÚ, Plc., Prague
 • Calculation of Aerodynamic Characteristics of L-610 Aircraft by AVL and Digital
  Datcom
  Výpočet aerodynamických charakteristik letounu L-610 programy AVL a Digital Datcom
  Jakub Šístek, Miroslav Golda, Martin Prokš / VZLÚ, Plc., Prague
 • Hydraulic Booster Dynamic Properties of Aircraft Control System
  Dynamické vlastnosti hydraulického posilovače soustavy řízení letounu
  Luboš Kameník / Jihlavan, Ltd.., Jihlava; Karel Třetina / Institute of Aerospace
  Engineering, Brno University of Technology, Brno
Other releases