Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2005-01

Table of contents

 • Validation of Methodology for Estimating Aircraft Unsteady Aerodynamic Parameters from Dynamic Wind Tunnel Tests
  Ověřování metodologie pro odhadování nestabilních aerodynamických parametrů letounu
  při dynamických zkouškách v aerodynamickém tunelu
  Patrick C. Murphy; Vladislav Klein, NASA Langley Research Center
 • Acoustic Emission Monitoring during Strength Test of Aircraft Structure
  Monitorování akustických emisí během pevnostních zkoušek letadlových konstrukcí
  Jiří Běhal, Jiří Vrhel, VZLÚ, Plc., Prague
 • Training of Aircraft Maintenance Personnel from European Point of View
  Evropský pohled na výcvik personálu údržby letadel
  Vlastimil Jiráček, Czech Technical University / Department of Air Transport, Prague
 • Contribution to Aerodynamic Analyses of Aircraft Propellers Using Vortex Theory
  Příspěvek k aerodynamickým výpočtům leteckých vrtulí pomocí vírové metody
  Jan Dostál, VZLÚ, Plc., Prague
 • Automated System of the MSC.NASTRAN Based Flutter Analyses Input and Output Data Processing
  Podpůrný systém automatizovaného zpracování vstupních a výstupních dat pro výpočet
  flatru pomocí programu MSC.NASTRAN
  Václav Losík, Jiří Čečrdle, Ph.D., VZLÚ, Plc., Prague
 • Application and Comparison of Software Tools Which Use Markov Chains Modelling for Dependability and Safety Analysis of Aircraft Systems
  Aplikace a porovnání efektivity softwarových nástrojů užívajících modelování
  Markovových řetězců pro analýzu spolehlivosti a bezpečnosti systémů letadel
  Milan Merkl, CLKV — VZLÚ, Plc., Prague
 • System of Inspection of Possible Corrosion Damage to General Aviation Aircraft
  Primary Structure
  Inspekční systém možného korozního poškození primární konstrukce sportovních
  a turistických letadel
  Miroslav Valeš, Miloš Pilař, Zbyněk Hruška, VZLÚ, Plc., Prague
 • Fatigue Characteristics of Critical Point Model of Steel Attachment
  Únavové charakteristiky modelu kritického místa ocelového závěsu
  Zdeněk Maléř, Head of the structure analyses department, retired, Moravan, Inc. Otrokovice
 • Development of the TJ 100 Small Jet Engine — Part Two
  Vývoj malého proudového motoru TJ 100 — 2. část
  Ivan Brunovský, Zdeněk Katolický, Čestmír Havránek, První brněnská strojírna, Ltd.
  Velká Bíteš
 • Czech Aviation Association Initiates an Integrated Project
  Česká Asociace leteckých výrobců iniciovala Integrovaný projekt
  Karel Paiger, VZLÚ, Plc., Prague
Other releases