Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2008-02

Table of contents

 • Innovative Welding Technologies for Joining Al Alloy 6082-T6
  Pokrokové technologie svařování Al slitiny 6082-T6
  Ing. Petr Bělský / VZLÚ, Plc., Prague
 • The Simplex Method Optimization of Slotted Flap
  Simplexová metoda optimalizace štěrbinové klapky
  Ivan Dofek / IAE, Brno University of Technology, Brno
 • Relationship Between Safety Assessment Methods and Reliability Centered Maintenance — Impact on the Aircraft Systems Architecture
  Vztah mezi metodami na odhad bezpečnosti a filosofie údržby RCM — vliv na architekturu systémů malých dopravních letounů
  Jiří Hlinka, Andrej Weisman, Jindřich Finda / IAE, Brno University of Technology, Brno
 • Flight Data Wireless Digital Acquisition System
  Digitální bezdrátový systém sběru letových údajů
  Martin Drahanský, Aleš Marvan, Stanislav Holenda / Faculty of Information Technology, Brno University of Technology, Brno
  Robert Popela / IAE, Brno University of Technology, Brno
 • VUT ”SPECTO“ Mini-UAV Aerodynamic Design
  Aerodynamický návrh bezpilotního letounku VUT ”SPECTO“
  Pavel Zikmund, Petr Doupník / Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology, Brno
 • Comparison of Hard and Soft Soil Impact Surface in Glider Crashworthiness Test Simulation
  Porovnání simulací nárazových zkoušek kluzáku do tuhé a měkké dopadové plochy
  Michal Mališ / IAE, Brno University of Technology, Brno
 • Measurement of the Wing Bending Moment of Aircraft CS-23 Category
  Měření ohybového momentu křídla malého letounu kategorie CS-23
  Ivo Jebáček / IAE, Brno University of Technology, Brno
 • Ducted Fan Power Unit Demonstrator for Ultralight Airplanes — Part Two
  Demonstrátor ventilátorového pohonu pro ultralehká letadla - díl 2.
  Ing. Pavel Růžička, Ing. Erik Ritschl / Department of Aerospace Engineering, CTU in Prague, Faculty of Mechanical Engineering
 • The Aerodynamic Loads of the Wing-Winglet Configuration for UL and VLA Aircraft
  Aerodynamické zatížení konfigurace křídlo-winglet u ultralehkých letadel
  František Vaněk, Martin Kouřil / IAE, Brno University of Technology, Brno
 • Fracture Toughness of Fiber-metal Laminate CARE
  Lomová houževnatost laminátu CARE s kovovými vlákny
  Jan Michalička, Josef Klement / IAE, Brno University of Technology, Brno
 • Relation Between Stress Concentration Around Rivet Hole and Fatigue Properties of Blind Rivet and Rivet-bonded Joints
  Vztah mezi koncentrací napětí v okolí otvoru pro nýt a únavovými vlastnostmi nýtovaných a lepenonýtovaných spojů
  Ing. Tomáš Urík, Ing. Petr Adamík / IAE, Brno University of Technology, Brno
 • Flutter Calculation Model with Isolated Modal Characteristics of Control Surfaces for Small Sport Airplanes
  Výpočtový model flatru s izolovanými modálními charakteristikami kormidel pro malé sportovní letouny
  Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc. / FME CTU in Prague, Department of Aerospace Engineering; Ing. Karel Weigel / Aerospace Research Centre, FME CTU in Prague
 • Stiffened Panel Buckling and Post Buckling Behavior
  Vzpěrná pevnost vyztužených panelů a chování po ztrátě stability
  Ing. Miroslav Pešák, Prof. Ing. Antonín Píštěk / IAE, Brno University of Technology, Brno
 • Process Description of Thermal Degradation of Important Thermosetting Polymer Matrix, Thermal Oxidative Decomposition being Developed in VZLU, Plc.
  Popis procesu teplotního rozkladu významných termosetických polymerních matric, teplotní oxidační rozklad vyvíjený v VZLÚ
  Ing. Zdeněk Mašek, Ing. Karel Cihelník, Ing. Bedřich Štekner / VZLÚ, Plc., Prague
Other releases