Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2010-04

Table of contents

 • Institutional Research Plans - An Essential Part of State Aid for Applied Research and Development
  Institucionální výzkumné záměry - nedílná součást státní podpory aplikovaného výzkumu a vývoje
  Ing. Josef Kašpar / VZLÚ, Plc., Prague, Czech Republic
 • An Advanced Fatigue Strength Certification Method for Small Aircraft Thin-walled Primary Part
  Moderní metoda únavového průkazu primární části tenkostěnné konstrukce malého letounu
  Ing. Václav Horák/ VZLÚ, Plc., Prague
 • The Effect of Increased Temperature and Moisture on Foam Core Sandwich Composite Designs
  Vliv zvýšené teploty a vlhkosti na kompozitní sendvičovu konstrukci s pěnovým jádrem
  Mgr. Jakub Podzimek, Ing. Vilém Pompe, Ph.D. / VZLÚ, Plc., Prague
 • Laminar-Turbulent Boundary Layer Transition Modelling for Turbomachinery Flows
  Modelování přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence pro aplikace v lopatkových strojích
  Ing. Petr Straka / VZLÚ, Plc., Prague; Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. / Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences CR, v.v.i., Prague
 • PSP Measurement Results on a Model / PSP Developement at Výzkumný a zkušební letecký ústav, Plc.
  Měření PSP na modelu/ PSP vývoj ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu, a.s.
  Veronika Schmidtová, Petr Kozák, Petr Pick / VZLÚ, Plc., Prague
 • Comparison of CFD Methods Applied on Vilik Flying Model
  Porovnání CFD metod aplikovaných na létajícím modelu Vilík
  Armand Drábek, Pavel Hospodář, Petr Vrchota / VZLÚ, Plc., Prague, Czech Republic
 • Modular Joining of B-stage Cured Composite Element with Forming Process and Film Adhesive for Structural Application
  Modulární spojování vytvrzovaného kompozitního prvku v kombinaci s tvářením a fóliovým lepidlem pro konstrukční aplikace
  Jacques Cinquin, Hubert Voillaume / EADS IW, France; Tobias Stroehlein / German Aerospace Center (DLR), Germany; Roman Růžek / VZLÚ, Plc., Prague, Czech Republic
 • Investigation of Flowfield in Cove of Airfoil with Fowler Flap Using PIV and CFD Methods
  Výzkum proudového pole ve štěrbině mezi profilem a Fowlerovou klapkou pomocí PIV a CFD metod
  Zdeněk Pátek, Petr Vrchota, Marian Zabloudil, Radek Ulman, Kateřina Jandová / VZLÚ, Plc., Prague
 • The Influence of Air Humidity in High-speed Aerodynamics in Turbomachinery Applications
  Vliv vlhkosti vzduchu při experimentech ve vysokorychlostní aerodynamice lopatkových strojů
  Martin Němec, Tomáš Jelínek, Jiří Benetka / VZLÚ, Plc., Prague
 • Wind Tunnel Tests of Oscillating Wing Using Surface Pressure Transducers
  Aerodynamické zkoušky kmitajícího polokřídla s povrchovými snímači
  Maxim Vacek, Jiří Benetka, Martin Němec / VZLÚ, Plc., Prague
 • Mobile Modal Test Laboratory at VZLU
  Mobilní laboratoř pro modální zkoušky ve VZLÚ
  Ing. Václav Hlavatý / VZLÚ, Plc., Prague
 • Numerical Simulation of Liquid Fuel Combustion in the Small Aircraft Combustion Chamber
  Numerická simulace spalování kapalného paliva v malých leteckých spalovacích komorách
  Ing. Vojtěch Běták, Ing. Jan Kubata, Ing. Jan Tůma / VZLÚ, Plc., Prague
 • Wind Tunnel Model Studies of Air Infiltration in Buildings
  Měření nízkých infiltračních průtoků na modelu budovy
  Ing. Petr Michálek, Mgr. David Zacho, Ing. Milan Jirsák, CSc. / VZLÚ, Plc., Prague
 • Contactless Measurement of Model Location
  Bezkontaktní měření polohy modelu
  Martin Solich / VZLÚ, Plc., Prague
 • Qualitative Description of Flowfield Around a Slotted Flap
  Kvalitativní popis proudového pole ve štěrbině štěrbinové vztlakové klapky
  Ing. Petr Vrchota / VZLÚ, Plc., Prague
 • Experimental Study of Blade Cascade Model B
  Experimentální výzkum modelu B lopatkové mříže
  Ing. Tomáš Jelínek, Ing. Richard Valenta, CSc., Ing. Martin Němec / VZLÚ, Plc., Prague
 • Boundary Conditions for Gas Flow Computations by Preference of Temperature or Mass Flow Based on the Analysis of the Riemann Problem
  Okrajové podmínky pro výpočty proudění s preferencí teploty nebo průtočného množství založené na analýze Riemannova problému
  RNDr. Jaroslav Pelant, CSc., RNDr. Martin Kyncl / VZLÚ, Plc., Prague
Other releases