Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2005-04

Table of contents

 • Research on Strength of Low-weight Structures with Special Regard to Airplane
  Structures
  Výzkum pevnosti hmotnostně úsporných konstrukcí, zejména letadlových
  Přemysl Hobza, Ph. D., VZLÚ, Plc., Prague
 • Electro Hydraulic Test Control System MTS Aero 90
  Elektrohydraulický zkušební systém MTS Aero 90
  Martin Oberthor, VZLÚ, Plc., Prague
 • Modern Approaches to NDI Techniques at Full-scale Fatigue Test Laboratory
  Moderní techniky NDT v laboratoři, pro únavové zkoušky skutečných konstrukcí
  Jiří Skala, Jiří Vrhel, VZLÚ, Plc. Prague
 • Damage Genesis of All-metal Aircraft Frame during Full-Scale Fatigue Test
  Únavové poškozování celokovové letecké konstrukce během pevnostní zkoušky
  Jiří Běhal, VZLÚ, Plc., Prague
 • Aeroelastic Response Analysis of the X-DIA Demonstrator Component Model
  Analýza aeroelastické odezvy komponentního modelu demonstrátoru X-DIA
  Jiří Čečrdle, VZLÚ, Plc., Prague; Alessandro Scotti, Milano Technical University, Milano
 • Experimental Analysis of Aircraft Control Surfaces Vibration Influenced by Free-plays
  Experimentální analýza kmitání řídicích ploch letadel ovlivňovaného vůlemi
  Otakar Černý, VZLÚ, Plc., Prague
 • Boundary Condition Influence and Strain Gauge Measurement on Composite
  Material
  Vliv okrajových podmínek aplikace tenzometrických měření na kompositní materiály
  Radek Doubrava, VZLÚ, Plc., Prague
 • Certification Specifications and Means of Compliance for Advanced Aerospace
  Composite Structures in CS-23 and FAR 23 Regulations Area Including Damage
  Tolerance Philosophy and Environment Effects
  Předpisové požadavky a způsoby prokazování moderních leteckých kompositních
  konstrukcí v prostředí předpisů CS-23 a FAR 23 se zahrnutím filosofie ”damage
  tolerance“ a vlivů prostředí
  Josef Jironč, VZLÚ, Plc., Prague
Other releases