Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2006-01

Table of contents

 • Diagnostics of Aircraft Turbine Engine via Analytical Ferrography
  Analytická ferografie v diagnostice leteckých turbinových motorů
  Ing. Stanislav Sláčík, CSc., VZLÚ, Plc., Prague
 • Hybrid Method for Airfoil Optimization
  Hybridní metoda pro optimalizaci profilů
  Ing. Zbyněk Hrnčíř, Ing. Daniel Langr, VZLÚ, Plc., Prague
 • Non-contact Deformation Measurement by ARAMIS Photogrammetry System
  Bezkontaktní měření deformace korelačním fotogrammetrickým systémem ARAMIS
  Ing. Stanislav Tománek, Ing. Václav Kafka, CSc., VZLÚ, Plc. Prague
 • Using NDT Methods at Fatigue Tests of Airplane Structures at VZLÚ
  Aplikace metod NDT při únavových zkouškách letadlových konstrukcí v laboratoři VZLÚ
  Ing. Valerij Makarov, VZLÚ, Plc., Prague
 • Parametric Format and Description of an Airplane Geometry
  Parametrický formát a popis geometrie letounu
  Miroslav Golda, Ing. Martin Prokš, VZLÚ, Plc., Prague
 • Scientific Satellite’s Payload Reliability Analysis
  Analýza bezporuchovosti užitečného zatížení vědecké družice
  Miroslava Nová, Milan Merkl, VZLÚ, Plc., Prague
 • New Airfoil Section for Standard-Class Glider
  Nový profil pro kluzák standardní třídy
  Jaroslav Hájek, Zdeněk Pátek, VZLÚ, Plc., Prague
 • Fatigue Characteristics of Prestrained Bolts
  Únavové charakteristiky předpjatých svorníků
  Zdeněk Maléř, Head of the structure analyses department, retired, Moravan, Inc. Otrokovice
 • Indicators of Longitudinal Unevenness of Roads / Runways
  Ukazatele podélné nerovnosti vozovek a letištních drah
  Ing. Oldřich Kropáč, DrSc, Aeronautical Research and Test Institute (emeritus), Prague,
  Ing. Peter Múčka, PhD, Institute of Materials and Machine Mechanics, Slovak Academy
  of Sciences, Bratislava, Slovak Republic
 • CMARC Code Computing of Induced Drag of Wings with Tip Extensions
  Výpočty indukovaného odporu křídel s nástavci na koncích programem CMARC
  Petr Berák, Petr Vrchota, VZLÚ, Plc., Prague
 • Czech Aviation Has Initiated an International Research Project
  České letectví iniciátorem mezinárodního výzkumného projektu
  Karel Paiger, VZLÚ, Plc., Prague
Other releases