Journal for Czech Aerospace Research,

Development and Innovations

CZECH AEROSPACE 2006-02

Table of contents

 • Modified Wingtips for Improved Handling Qualities — A Practical Solution
  Modifikace koncových oblouků křídla za účelem ovlivnění letových vlastností — ryze
  praktická aplikace
  Ing. Jaroslav Hnízdil, PhD, Ing. Pavel Kučera, Aero Vodochody, Ltd.
 • ECAC/JAA Programme for Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA)
  Program ECAC/JAA pro vyhodnocování bezpečnosti cizích letadel (SAFA)
  Vlastimil Jiráček, CAA Czech Republic, Prague
 • Mechanical Properties of Composite Test Specimens Made by RFI Technology
  Mechanické vlastnosti zkušebních vzorků z kompositu vyrobených technologií RFI
  Ing. Lukáš Křípal, Ing. Dušan Mihalides / Institute of Aerospace Engineering, Brno University
  of Technology; and Ing. Richard Pavlica, Ph.D. / 5M Inc., Boršice near Buchlovice
 • Unconventional Lifting Systems of an Aeroplane
  Nekonvenční nosné plochy letounu
  Ing. Jan Friedl, Institute of Aerospace Engineering, Brno University of Technology
 • Rapid Approximate Assessment of Basic Parameters of Longitudinal Road/Runway
  Profiles
  Rychlé přibližné hodnocení základních parametrů podélných profilů vozovek a letištních drah
  Ing. Oldřich Kropáč, DrSc, Aeronautical Research and Test Institute (emeritus), Prague,
  Ing. Peter Múčka, PhD, Institute of Materials and Machine Mechanics, Slovak Academy
  of Sciences, Bratislava, Slovak Republic
 • Fatigue Characteristics of Steel Clevis with Two or Three Lugs
  Únavové charakteristiky ocelových závěsů s dvěma a třemi oky
  Zdeněk Maléř, Head of the structure analyses department, retired, Moravan, Inc. Otrokovice
 • Comparison of the Particular Computational Methods for the Calculation of the
  Aerodynamic Characteristics
  Porovnání vybraných výpočtových metod pro výpočty aerodynamických vlastností
  Petr Vrchota, VZLÚ, Plc., Prague
 • Rapid Sensitive Non Destructive Inspection of Marine Bonded Sandwich Keel with
  Damage and Structure Changes Detection
  Rychlá nedestruktivní kontrola lepené sendvičové konstrukce lodního kýlu s detekcí
  strukturních anomálií a poškození
  Dr. Ing. Roman Růžek, VZLÚ, Plc., Prague
 • Image Post Processing Used for Visualisation by Helium Bubbles
  Obrazové transformace zlepšující použitelnost vizualizace pomocí heliem plněných
  bublin
  RNDr. Jiří Drbohlav, Mgr. Radek Ulman, VZLÚ, Plc., Prague, Ing. Petr Bauer, Institute
  of Thermomechanics, CAS, Prague
Other releases